Alle hold

Betaling

Betaling ved tilmelding, dog senest 1 uge før opstart.

Betaling kan ske ved overførsel til:

Gigtforeningens Oplysningskreds, GOK, Danske Bank
Reg.nr. 3227 konto: 4733404329

Husk at angive navn og holdnr.